Dzielnica24.pl / Inwestycje / Przebudowa przejazdu tramwajowego przez ul. Bracką

Przebudowa przejazdu tramwajowego przez ul. Bracką

30 kwietnia 2015

mapa_przemiana

Gruntowna modernizacja przejazdu torowego przez ul. Bracką od pewnego czasu stała się już koniecznością, choćby ze względu na stan techniczny torowiska i nawierzchni. Przebudowa obejmie całe skrzyżowanie i potrwa od 1 do 31 maja br.

Na Brackiej zastosowane zostaną nowoczesne technologie montażu torowiska w płytach prefabrykowanych. Na warstwach podbudowy i macie izolującej ułożone zostaną płyty torowe z komorami szynowymi, w których szyny zamontowane zostaną za pomocą elastycznej mieszanki poliuretanowej. Takie rozwiązanie cechuje trwałość i zapewnia komfortowy przejazd dla samochodów i tramwajów.

Jednoczesne wykonanie całości robót wiąże się co prawda z uciążliwością dla mieszkańców, spowodowaną zamknięciem ważnego węzła komunikacyjnego, ale też skróci czas remontu skrzyżowania co najmniej o połowę, w stosunku do „etapowania” inwestycji.

Samo sezonowanie betonu w podbudowie przy dobrej pogodzie potrwa około dwóch tygodni. Na wykonanie pozostałych prac wykonawcy przewidują kolejne 14 dni. Tak krótki termin wymaga odpowiedniej intensywności prac. Ten czas wykorzystany będzie także na modernizację łuków przy przystanku tramwajowym Załęże Dwór.

Powyższe zadanie pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach” jest elementem Projektu “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Częścią tego projektu jest również trwająca jeszcze modernizacja torowisk w Katowicach Szopienicach, czy modernizacja torowiska wzdłuż ulicy Kościuszki.

Więcej w kategorii Inwestycje

Siatka ze stali nierdzewnej – skuteczna ochrona przed korodowaniem

Siatki metalowe mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu – służą jako sita, używane są do wygradzania przestrzeni oraz do jej zabezpieczania. Wśród dostępnych wariantów siatek znajdują się te wykonane ze stali nierdzewnej. Jakie są ich główne właściwości oraz przeznaczenie?