Dzielnica24.pl / Bogucice / Rozmowa z Radnym Katowic Jerzym Dolinkiewiczem

Rozmowa z Radnym Katowic Jerzym Dolinkiewiczem

15 lutego 2012

Kilka ciekawostek, dotyczących Załęskiej Hałdy, zdradził nam w czasie rozmowy Jerzy Dolinkiewicz – Radny Rady Miasta Katowic.


Skąd wywodzi się często używana nazwa Załęska Hałda?
Dawniej był to teren południowo – zachodniej części Załęża, a ponieważ ówczesne pobliskie kopalnie usypywały w tej części hałdy – stąd też nazwa Załęska Hałda. Obecnie Osiedle Witosa położone jest na terenach Załęskiej Hałdy. Jako radny uważam, iż dobrze się stało, że Spółdzielnia Mieszkaniowa, która powstała w 1991 roku, mogła przyjąć nazwę Załęska Hałda, gdyż jest ona historyczna dla tego terenu. Dodam, że Załęska Hałda miała początkowo nawet charakter rolniczy, a dopiero w XIX wieku przekształciła się w osadę robotniczą, bowiem mieszkali w niej między innymi górnicy z małych kopalń, tworzących potem kopalnię Kleofas.

Kościół pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego przy ul. Bocheńskiego też położony jest na Załęskiej Hałdzie, a przecież jest to kawał drogi od Osiedla Witosa – bo po południowej stronie obecnej autostrady A4. Jak to można wytłumaczyć?
Dawne tereny Załęskiej Hałdy po 1990 roku zostały włączone do trzech Jednostek Pomocniczych Samorządu Terytorialnego, zwanych też dzielnicami, to jest do Załęża, Brynowa (część zachodnia) i Osiedla Witosa. Jest to rozległy teren i dlatego kościół rzymskokatolicki Świętych Cyryla i Metodego położony jest też na terenie Załęskiej Hałdy. Początki organizacji przyszłej parafii sięgają jeszcze 1936 roku, a obecny kościół powstał po adaptacji budynku cegielni. Aktu poświęcenia tymczasowego kościoła dokonał w 1945 roku biskup katowicki Stanisław Adamski. Obiekt sakralny rozbudowywano jeszcze w latach 1956 – 1984, a dopiero dekretem z dnia 25 lutego 1992 roku biskup katowicki Damian Zimoń potwierdził fakt istnienia parafii przy kościele Świętych Cyryla i Metodego. W lutym bieżącego roku mija już 20 lat od tej chwili.

Zauważyliśmy, przejeżdżając samochodem ulicą Bocheńskiego na starej szkole podstawowej, niedaleko kościoła na Załęskiej Hałdzie, pamiątkową tablicę na starej szkole. Z czym się ona wiąże?
Miejsce pamięci, zwane też znakiem pamięci, znajdujące się na zewnętrznej ścianie budynku starej szkoły, zostało wykonane z kamienia i wpisane do wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci. Upamiętnia ono walkę i męczeństwo w okresie II wojny światowej, a w szczególności poległych w latach 1939 – 1945 mieszkańców Załęskiej Hałdy. Może nasi młodzi mieszkańcy Osiedla Witosa odwiedzą tamte miejsca na szkolnej wycieczce np. w ramach edukacji regionalnej.

Każda z dzisiejszych dzielnic Katowic ma swoją historię. Jak zachęcić mieszkańców do poznawania przeszłości?
Nie tylko każda dzielnica, ale również każdy z nas mieszkańców Katowic i Górnego Śląska ma swoją historię. Jeżeli nie zna się historii swojej rodziny oraz dziejów okolicy, w której się mieszka, kształci lub pracuje, to nie można zrozumieć wielu spraw, związanych z codziennością. Młodzież szczególnie powinna pamiętać, że nasza historia trwa od dawna, a nie od 1976 roku, kiedy to nastąpił początek likwidacji tzw. fińskich domków na Załęskiej Hałdzie, a rozpoczęto budowę typowego dla PRL-u blokowiska, nazwanego Osiedlem Witosa. Liczę też, iż szkoły będą częściej organizować konkursy i wystawy dotyczące historii dzielnic oraz dziejów Katowic i Górnego Śląska.

Dziękujemy za rozmowę
Redakcja

 

Więcej w kategorii Bogucice

6

Wypożycz rower w Strefie Kultury

W ostatnich dniach czerwca uruchomiono w Katowicach kolejną wypożyczalnię rowerów. Trzecia, po Dolinie Trzech Stawów i pl. Szewczyka, stacja została zlokalizowana przy parkingu między nową siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia a Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

:: Baseball dla dzieci

:: XXIV Dni Bogucic