Dzielnica24.pl / migawki / Przebojowa 30 wjeżdża na ulice Katowic

Przebojowa 30 wjeżdża na ulice Katowic

14 sierpnia 2015

Od 17 sierpnia w Katowicach zacznie obowiązywać strefa TEMPO 30, czyli strefa uspokojonego ruchu w centrum miasta. Jej wprowadzenie poprzedzą akcja informacyjna i wydarzenia towarzyszące pod hasłem „Przebojowa 30″.

IMG_0183Strefa TEMPO 30 to obszar w mieście, na którym dopuszczalna prędkość jest ograniczona do 30 km/h. Rozwiązanie takie wprowadziło już wiele miast na świecie i w Polsce. W Katowicach zacznie obowiązywać od 17 sierpnia na terenie Śródmieścia

Jaki jest cel wprowadzania stref uspokojonego ruchu?
Założeniem projektu jest przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców i stworzenie miasta przyjaznego dla ludzi. Dla tych, którzy mieszkają w Katowicach i dla tych, którzy je odwiedzają.
Strefa uspokojonego ruchu oznacza:

większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu w związku z obniżeniem maksymalnej prędkości na drogach w ścisłej zabudowie miejskiej,
mniejsze stężenie spalin w centrum miasta i redukcję zużycia paliwa przez samochody (spaliny samochodów to drugi po piecach grzewczych czynnik zwiększający toksyczność powietrza),
poprawę płynności ruchu samochodów, rowerzystów i pieszych w śródmieściu,
przywrócenie mieszkańcom centrum miasta dzięki ułatwieniu poruszania się po nim piechotą (każdy z nas po opuszczeniu auta czy tramwaju staje się pieszym), rowerem i komunikacją miejską.

Jak będzie wyglądała strefa TEMPO 30 w Katowicach?
Aby zapewnić sprawny ruch tranzytowy przez miasto, ważne szlaki komunikacyjne na relacji północ-południe (ulice Mikołowska, Korfantego od Moniuszki, Kościuszki – od ul. Poniatowskiego, Francuska, Dudy-Gracza i Sokolska) oraz wschód-zachód (ulica Warszawska – do ulicy Szkolnej) zostały wyłączone z zakresu planowanej strefy TEMPO 30. To znaczy, że na ulicach będących granicami strefy, nie zmienia się dotychczasowa prędkość maksymalna. Wprowadzenie TEMPO 30 wiązało się z zamontowaniem 70 znaków na jej obrzeżach informujących o wjeździe do strefy oraz przeprogramowaniem 13 sygnalizacji świetlnych. Dodatkową informacją są znaki poziome, piktogramy.

Jak będzie wyglądała przyszłość ruchu w strefie TEMPO 30?
Tego typu przedsięwzięcie wiąże się docelowo ze zmianami w zakresie:

zmian oprogramowania lub likwidacji części świateł drogowych,
stosowania spowalniaczy ruchu: zawężenia drogi, zmiany w sposobie parkowania, szykany, wyniesienia fragmentów ulic,
tworzenia skrzyżowań równorzędnych, dróg jednokierunkowych i kontraruchu rowerowego.

Na części dróg w Katowicach jest już infrastruktura, która służy uspokojeniu ruchu. Dalsze zmiany pociągają za sobą wysokie koszty, dlatego też będą one wprowadzane etapami w miarę możliwości technicznych i finansowych miasta. Już pierwsze miesiące obowiązywania zaproponowanej strefy, dostarczą miastu informacji o tym gdzie i czy zajdzie konieczność zastosowania jednego lub kilku z wymienionych wyżej rozwiązań. Czas ten pozwoli również ocenić efekty wprowadzenia strefy TEMPO 30.

Ze strefy wyłączone zostały fragmenty ulic, które pierwotnie miały zostać nią objęte. Dotyczy to ulic:

– Słowackiego, w rejonie wyjazdu z Galerii Katowickiej do skrzyżowania z ulicą 3 Maja oraz z ulicą Mikołowską, ze względu na istniejącą strefę ruchu rowerowego wzdłuż ul. 3 Maja oraz konieczność zapewnienia efektywnego/priorytetowego ruchu komunikacji autobusowej z dworca pod Galerią Katowicką,
– skrzyżowania Kościuszki – Szeligiewicza – Poniatowskiego, by zapewnić priorytet dla ruchu tramwajowego w rejonie skrzyżowania,
– Warszawskiej, od ulicy Dudy Gracza do ulicy Szkolnej (strefa 30 będzie obowiązywać na ulicy Warszawskiej od ulicy Szkolnej w stronę rynku),
– Al. Korfantego, od ulicy Piastowskiej do Ronda (strefa 30 będzie obowiązywać na Al. Korfantego od ulicy Piastowskiej w stronę rynku),
– skrzyżowania Dworcowa – Kościuszki – św. Jana – Pocztowa – Młyńska, ze względu na istniejącą ścieżkę rowerową w biegu ulic: Pocztowa, Dworcowa, Jana, Kochanowskiego i konieczność zapewnienia efektywnego/priorytetowego ruchu tramwajowego oraz komunikacji autobusowej z dworca pod Galerią Katowicką.

Istniejące rozwiązania uspokajające ruch w strefie TEMPO 30:
– ul. Plebiscytowa – wyniesione przejścia, naprzemienne parkowanie;
– ul. Wojewódzka – wyniesione przejścia, naprzemienne parkowanie;
– ul. Sienkiewicza – naprzemienne parkowanie;
– ul. Dąbrowskiego – wyniesione przejścia;
– ul. Wita Stwosza – wyniesione przejścia;
– ul. Powstańców – wyniesione skrzyżowania;
– ul. Ligonia – wyniesione przejścia;
– ul. Barbary – zawężenie jezdni;
– ul. Tylna Mariacka – progi;
– ul. Młyńska – wyniesione przejścia;
– ul. Teatralna – wyniesione przejścia;
– ul. Kościuszki – naprzemienne parkowanie

Więcej w kategorii migawki

1-3

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA DZIECIĄTKO Z NASZEGO OSIEDLA WITOSA.

W imieniu mamy Amelki zwracamy się o pomoc do wszystkich mieszkańców osiedla Witosa, dzielnicy Załęża oraz ludzi dobrej woli, którzy pragną wspomóc przelaniem złotówki dla dzielnej Amelki. Kochani – Uśmiech dziecka dla rodzica jest najważniejszy, a każdy z nas ma dzieci i pragnie szczęścia dla naszego maluszka. Wspomóżmy zbiórkę, tą jedną symboliczną złotówką, którą możemy […]