02.II Komisariat Policji

Data wpisu:1 sierpnia 2014 22:54

Ulica ul. Iłłakowiczówny
Nr domu 2
Miasto Katowice
Dzielnica Koszutka
Telefon dodatkowy 322588231
Telefon dodatkowy 322003250
ul. Iłłakowiczówny 2, Katowice, Polska

Drukuj