Dzielnica24.pl / Edukacja / Inwestowanie w rynek niepubliczny – czy warto?

Inwestowanie w rynek niepubliczny – czy warto?

25 kwietnia 2018

Jak działa rynek niepubliczny?

office-3295556_1920Charakterystyczną cechą rynku niepublicznego jest to, że oferty nabycia instrumentów finansowych są kierowane jedynie do ograniczonej grupy inwestorów. Dodatkowo na tym rynku dokonywanych jest wiele transakcji dokapitalizowywania przedsiębiorstw. Można tu też inwestować w akcje pracownicze.

Na rynku niepublicznym działa kilka grup inwestorów, a każda z nich charakteryzuje się odmiennymi preferencjami. Wśród najważniejszych podmiotów należy wymienić: inwestorów branżowych, indywidualnych i instytucjonalnych, fundusze private equity oraz fundusze venture capital. Jako że jest ich ograniczona liczba, to każdy zasypywany jest wieloma propozycjami, z których ma szansę wybrać te z największym jego zdaniem potencjałem. W tym miejscu warto podkreślić, że bardzo duże znaczenie ma to, kto daną propozycję wysyła. Im lepszą opinię na rynku ma inwestor składający propozycję, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie jego oferty.

Warto wiedzieć, że podstawą regulacji praktyk na rynku niepublicznym są kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych.

Zalety inwestycji na rynku niepublicznym

Inwestowanie w rynek niepubliczny ma wiele zalet, wśród których należy wymienić m.in.:

mniejsza liczba regulacji prawnych, którym podlegają transakcje,
niemal brak wymogów dotyczących wielkości podmiotu i jego historii finansowej,
niższe koszty przygotowania do transakcji niż ma to miejsce na rynku publicznym,
inwestor może inwestować w spółki na dowolnym poziomie rozwoju, zyskując tym samym szerszy ogląd na sytuację,
wyższe stopy zwrotu z udanych inwestycji niż ma to miejsce na rynku publicznym.

Największym zagrożeniem podczas inwestowania w rynek niepubliczny jest brak wiedzy. Aby bowiem osiągnąć najlepsze rezultaty, trzeba posiadać szeroką wiedzę nie tylko na temat branży finansowej i ekonomiki przedsiębiorstw, ale także znać się na biznesie, w który zamierza się zainwestować – zyski mogą być bowiem większe, jednak bez niezbędnej wiedzy i pomysłu na rozwój nie będzie zysku. W takiej sytuacji najlepiej oddać swoje pieniądze w ręce instytucji, które z sukcesem działają na rynku niepublicznym.

Więcej w kategorii Edukacja

2020-01-salaszkolna

Jak można ustawić ławki szkolne w klasie?

Podkowa lub półkole Połączone ze sobą ławki ustawione w podkowę ułatwiają kontakt wzrokowy, zachęcają do dyskusji. Taki układ na równi angażuje każdego ucznia. Nie ma w nim również podziału na uczniów z „pierwszej” i „ostatniej” ławki. Koło Podobny układ jak powyżej, ale jeszcze mocniej stawia na równość i zachęca do rozmowy. Bliźniacze lub w literę […]