Dzielnica24.pl / Edukacja / Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Katowicach?

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Katowicach?

16 lutego 2021

Niestabilna sytuacja gospodarcza nie sprzyja wielu z nas w prowadzeniu unormowanego życia. Bardzo często, w następstwie różnych nieprzewidzianych zdarzeń możemy nie mieć możliwości spłacenia naszych zobowiązań. Jeśli nie mamy innej opcji, możemy ogłosić upadłość konsumencką. Jak to zrobić? I gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to, mówiąc w skrócie, stan, w którym osoba prywatna jest oddłużona. Proces może polegać na redukcji, spłacie, a nawet umorzeniu części długów przy pomocy odpowiednich procedur. O upadłość konsumencką, dłużnik może się starać tylko w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 10 lat nie była wobec niego stosowana taka procedura. O przyznaniu osobie statusu upadłości konsumenckiej decyduje losowy charakter niewypłacalności, co oznacza, że wnioskujący nie może ogłosić upadłości, gdy zostanie mu udowodnione rażące zaniedbanie czy celowe działanie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe tylko w przypadku osób prywatnych – podmioty gospodarcze obowiązuje inna procedura, i nazywana jest ona upadłością gospodarczą.

Gdzie i jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Katowice?

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie upadłościowym, to jest w rejonowym sądzie gospodarczym. Wszystkie sprawy upadłościowe, niezależnie od statutu osoby czy firmy, rozpatruje Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, zgodnie z miejscem zamieszkania dłużnika.

Gotowy wniosek można dostarczyć do sądu samodzielnie lub pocztą, wniosek o upadłość konsumencką w Katowicach może złożyć za Ciebie również adwokat. Jeśli sami nie wiemy, jak sporządzić wniosek, dobrze jest skorzystać z jednej z kancelarii, zajmujących się tym tematem.

W Katowicach istnieje szeroki wybór placówek, zajmujących się pomocą w ogłoszeniu stanu upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – na czym polega cały proces?

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest dość skomplikowany i uzależniony między innymi od poprawnego wypełnienia wniosków. Ważnym czynnikiem jest też udowodnienie, że niemożność spłacenia długów jest niezwiązana z rażącym zaniedbaniem czy celowym działaniem dłużnika.

Ponadto sam status nie zawsze skutkuje umorzeniem długów. W pierwszej kolejności przedstawia się optymalny dla dłużnika plan spłaty i określa czas, w którym spłata zobowiązań lub jej części będzie realna. Innym proponowanym rozwiązaniem jest wycenienie majątku dłużnika i oszacowanie, czy i na ile pieniądze uzyskane ze sprzedaży pomogą w spłacie zobowiązania. Dopiero w ostatnim kroku możliwe jest umorzenie długu, nawet kosztem wierzyciela. Jest to jednak warunkowe umorzenie zobowiązań, które polega na „zawieszeniu” planu spłaty do momentu, gdy dłużnik będzie już w stanie wywiązać się z rat.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala odzyskać osobie, która obciążona jest długami wolność finansową i krok po kroku wyjść z problemów. Plan spłaty dostosowany jest do możliwości wnioskującego i spirala długów przestaje się rozszerzać. W przypadku problemów finansowych warto jest skorzystać z tej formy pomocy.

Więcej w kategorii Edukacja

2020-01-salaszkolna

Jak można ustawić ławki szkolne w klasie?

Podkowa lub półkole Połączone ze sobą ławki ustawione w podkowę ułatwiają kontakt wzrokowy, zachęcają do dyskusji. Taki układ na równi angażuje każdego ucznia. Nie ma w nim również podziału na uczniów z „pierwszej” i „ostatniej” ławki. Koło Podobny układ jak powyżej, ale jeszcze mocniej stawia na równość i zachęca do rozmowy. Bliźniacze lub w literę […]