Dzielnica24.pl / Dąb / Dom kultury z zielonym dachem rośnie w Dębie

Dom kultury z zielonym dachem rośnie w Dębie

20 września 2012

Na zlecenie magistratu w dzielnicy Dąb, na gra­nicy z Józefowcem powstaje miejski dom kultury oraz biblioteka publiczna. Dzięki ciekawemu pro­jektowi, budynek ma szansę stać się kolejnym ja­snym punktem na architektonicznej mapie Katowic.

Obiekt zaprojektowany przez warszawską Pracownię Architektury i Urbanistyki Rafała Mazura jest budo­wany przy ul. Krzyżowej pod numerem 1. To część terenu, który wcześniej funkcjonował głównie jako droga na skróty, łącząca ulicę z pobliskim osiedlem. Nowy budynek nie zmieni dotychczasowych przy­zwyczajeń mieszkańców, gdyż jego bryła wpisuje się w działkę, respektując położenie wydeptanej ścieżki.

Co więcej, dom kultury ma korzystać z ruchliwej okoli­cy, a największą zaletą obiektu będzie dostępność. – Od samego początku prac nad koncepcją stałem na stanowi­sku, iż trzeba zrezygnować z jakiejkolwiek formy ogro­dzenia. Cieszę się, że władze Miasta Katowice przekona­ły się do tego pomysłu. Dostępność do budynku będzie spotęgowana dużą ilością przeszkleń, służących do za­proszenia przechodnia do środka lub do zwykłej infor­macji, jakie przedsięwzięcia kulturalne właśnie się odby­wają – tłumaczy Rafał Mazur, główny projektant obiektu.

Dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej przekraczającej 1,1 tys. m2 widziany z góry przypomina kształtem odwróconą literę „S”. Bryła budynku tworzy tym samym dwa półotwarte dziedzińce – jeden od strony ul. Krzyżowej, mający funkcjonować jako miejski skwer, drugi – nawiązuje swoim parkowym charakterem do tere­nów zielonych, przyległych do domu kultury od południa.

Dodatkowym aspektem, który – zdaniem architekta – zintegruje obiekt z okolicznym terenem ma być tzw. zielony dach, gdzie zostaną zasiane trawniki i ustawio­ne siedziska. Część dachu ma służyć jako wejście do biblioteki. Granica pomiędzy parkiem a dachem będzie praktycznie niezauważalna, gdzie lekko kręta, łagod­na pochylnia połączy poziom gruntu z powierzchnią dachu. Jego drugą część pomyślano jako czytelnię na wolnym powietrzu. – W upalne dni będzie to doskona­łe miejsce, aby czytając książkę lub gazetę móc się przy okazji poopalać. Biblioteka z własnym zielonym tara­sem powinna być bardziej atrakcyjna dla mieszkańców – mówi Mazur. Innym miejscem relaksu jest zaprojek­towany od wschodu niewielki amfiteatr. Z drugiej stro­ny domu kultury powstanie parking dla 45 pojazdów.

Oprócz biblioteki, pomieszczeń technicznych i biur pracowników, umiejscowionych na pierwszym pię­trze, w parterze budynku zaplanowano lokale, służące zróżnicowanym celom kulturalnym. Na mieszkańców będą czekać: wielofunkcyjna sala, mogąca pomieścić do 100 osób, sala baletowa, szatnie, pracownie pla­styczne oraz nauki gry na instrumentach, jak również pomieszczenie dla Towarzystwa Miłośników Dębu.

Całość prac budowlanych powinna zostać zakończona do końca tego roku i ma kosztować 6,6 mln zł. Następ­nie dom kultury i bibliotekę trzeba będzie wyposażyć. Z tego względu oficjalne otwarcie przewiduje się na okres wiosenny 2013 r. Budynek powstający przy ul. Krzyżo­wej 1 będzie filią Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”.

Więcej w kategorii Dąb

psychologia gestalt Barbara Królewicz

Gestalt – poszerzanie świadomości

Współczesna psychologia oferuje wiele różnych szkół, technik i podejść. Poszukujący dla siebie najlepszego rozwiązania często kierują swoją wagę na wyjątkową terapię Gestalt, która dla wielu osób okazała się uwolnieniem od wewnętrznych napięć i konfliktów

:: Pożegnanie lata

:: Alarmy bombowe

:: Dar IPN dla szkoły