Dzielnica24.pl / Edukacja / Czy człowiek ma predyspozycje do nauki języka obcego?

Czy człowiek ma predyspozycje do nauki języka obcego?

23 października 2015

Człowiek z natury jest społeczny, co za tym idzie nieodłączną cechą człowieka jest komunikatywność. Języki świata, często bardzo różne utrudniają tę komunikację, której pożądamy, oczekujemy i do której dążymy. Poprzez naukę języków obcych mamy szansę osiągnąć swój cel czyli komunikować się swobodnie nie tylko z osobami mówiącymi w tym samym języku co nasz ojczysty ale także w innych językach. Wbrew pozorom wielojęzyczność nie jest dla wybranych ale dla każdego. Znajomość obcych języków nie przychodzi sama, wymaga zaangażowania i aktywności, chociaż czy pracy, wysiłku i nauki to rzecz dyskusyjna. Najlepszym przykładem na szerokie możliwości w zakresie opanowania języków są dzieci, które błyskawicznie i bez obciążeń uczą się nawet kilku języków jednocześnie. Umysł ludzki jest na tyle pojemny i elastyczny, iż wchłania wiedzę, koduje, zapamiętuje z korzyścią dla nas samych.

english-5Chęć komunikacji jest potrzebą, na jaką najczęściej odpowiadamy nauką języka obcego. To dzięki takim potrzebom podejmujemy ten wysiłek. Również z tego powodu istotne jest to, iż uczymy się po to, by języka używać, by wiedzę stosować w praktyce, nie zaś po to, aby zdać egzamin czy wyrecytować odmianę przez przypadki bądź listę słówek. Ma to znaczenie dla metod nauki. Jedną z najskuteczniejszych jest praktyka, osłuchanie się z językiem i jego używanie. Częsta konwersacja, nawet z błędami ćwiczy nasz mózg pod kątem przetwarzania zdobytej, utrwalonej wiedzy w trakcie stosowania nabytych kompetencji. Co ciekawe nasz mózg reaguje na analogie i często, podświadomie analizuje wiedzę pod względem kontekstu użycia, jak i analogii. Stąd też szybciej i prościej jest nam nauczyć się języka kolejnego z rzędu, podobnego, wywodzącego się z tej samej grupy językowej i korzeni. Podobnie brzmiące słówka dają się skojarzyć i zapamiętać. W przypadku nauki języków obcych kluczowe znaczenie ma zapamiętywanie efektywne polegające na zapadaniu w pamięć długotrwałą. Przekłada się to na jakość nauki. Z pozoru w chwili nauki nieistotną, jednak z czasem, zwłaszcza po latach bardzo ważną, pozwalającą na szybkie odświeżenie wiadomości, które wciąż tkwią w pamięci mózgu.

Język i komunikacja pozwala nam poznawać świat. Tutaj znów najlepszym przykładem są maluchy, które z wewnętrznej potrzeby poznawania świata, ludzi, chęci komunikacji z innymi, a co za tym idzie uzyskania informacji uczą się mówić. Sposób uczenia się mowy ludzkiej i języka ojczystego również jest bardzo ważny dla zagadnienia czy człowiek ma predyspozycje do nauki języków, bowiem dzieci uczą się poprzez doświadczenie. Obserwując i słuchając otoczenia przejmują dźwięki, sylaby a z czasem słowa i wyrażenia, zdania. Prócz zasłyszenia w parze idzie rozumienie, które nie rzadko jest uprzednie. Już kilkumiesięczne dziecko doskonale wie i rozumie co mówimy do niego, mimo iż nie potrafi samo nam odpowiedzieć. Podobnie jest z językiem obcym. Najczęściej początkowo o wiele więcej rozumiemy, poszerzamy słownik bierny, a następnie, wtórnie doskonalimy własne wypowiedzi, pracując nad ich płynnością, spontanicznością, osiągając ostatecznie poziom myślenia w języku obcym.

Nie każdy z nas w ten sam sposób przyswaja języki, w zależności od rodzaju języka obcego może nam być łatwiej lub trudniej. Co więcej wiele zależy od poziomu zaawansowania na jakim się porównujemy. Co niektórym nauka języków przychodzi bardzo łatwo. Szacunki naukowców są bardzo różne. Często mówi się o wyśmienitym słuchu, który charakterystyczny jest dla muzyków i osób umuzykalnionych. Łatwość wychwytywania melodii języka rzekomo ma ułatwiać naukę. Inni podnoszą argument iż, mózg kodując wiedzę językową analizuje ją niczym równanie matematyczne, stąd osoby o umysłach ścisłych wykazują większe zdolności językowe. W opozycji do tego poglądu są statystyki, które wskazują iż to humaniści znają najwięcej języków i najchętniej się uczą języków obcych poprzez chęć komunikacji i cechy społeczne. Nauka języków otwiera przed nami morze możliwości w zakresie zdobywania wiedzy. Część badaczy, językoznawców mówi o tak zwanej intuicji językowej. Teoria ta ma korzenie w tezach o uniwersalnej gramatyce, która tyczy się wszystkich języków a różni je zaledwie w wybranych obszarach. Patzrąc na powstawanie jezyków, tworzenie się nowych dialektów, gwar pogląd ten wydaje się być racjonalny, jednakze filolodzy są innego zdania. Studiując jezyki obce z różnych grup jezykowych trudno jest wyłuszczyć związki i podobieństwa. Między innymi z tego powodu tak trudno jest nam uczyc się jezyków azjatyckich, ugrofińskich. Intuicja jezykowa wspiera nas zaledwie w przypadku stosowania jezyków z tej samej grupy jezykowej. Osoby, którym łatwo przychodzi wiedza do głowy, które uczą się nie dla pieniędzy, z przymusu ale własnej potrzeby, pasji zwykle równie łatwo uczą się także języków obcych. To one są środkiem w zdobywaniu wiedzy – dodają specjaliści z platformy Preply.com, korepetycje z angielskiego (Wrocław)

Patrząc na to, jak wielu Polaków, również o nie najlepszych wynikach w nauce, włada doskonale angielskim, jak wielu rodaków radzi sobie świetnie na zagranicznych rynkach pracy można wnioskować, iż każdy z nas posiada predyspozycje do nauki języka obcego. Nie wszyscy jednak mają wiedzę jak się uczyć, by nauka nie była katorgą a dawała satysfakcję i radość. Wielu z nas zwyczajnie zniechęca się porażkami, posiada blokadę wynikającą z perfekcjonizmu itp. Niestety nie ma uniwersalnej porady ułatwiającej naukę, bowiem każdy z nas jest inny i inne metody nauki skutkują w jego przypadku. Tym samym indywidualnie dobrane sposoby nauczania odnoszą sukcesy. Jedni mają predyspozycje do nauki poprzez obraz, inni ze słuchu a jeszcze inni poprzez doświadczenie. Sfera poznawcza i wrażliwość na określone bodźce są niezmiernie ważne w procesie dydaktycznym nie tylko edukacji językowej.

Warto pamiętać iż wszelkie zdolności językowe są pojęciem względnym. Nawet jeśli nie posiadamy zdolności do szybkiego czytania w języku obcym to możemy mieć zdolności w zakresie czystej wymowy, akcentu itd. Co więcej rzadko zdolności obejmują pełnię kompetencji językowych, za to często drzemie w każdym z nas potencjał nam nieznany. Naturalne predyspozycje lub ich brak w żaden sposób nie gwarantują opanowania języka lub też nieumiejętność nauki języka obcego. Są zaledwie jednym z czynników wpływu na szybkość przyswojenia języka. Towarzyszą im sposobność do nauki czyli dostęp do edukacji, metody i pomoce dydaktyczne jak również motywacja i zaangażowanie, które wynikają z ogólnego nastawienia i osobowości potencjalnego ucznia. Rozgraniczyć zatem należy zdolności od umiejętności, bowiem bez zdolności można nabyć określone umiejętności, aczkolwiek nie przeciwnie, mimo iż intensywna nauka wielu języków może poprawiać efektywność nauki, gimnastykować mózg i rozwijać osobowość. Różnica pomiędzy nabytymi umiejętnościami a wrodzonymi zdolnościami jest zasadnicza i polega na trwałości występowania zdolności, stanowiąc tym samym o pochodzeniu fizycznym, po części psychicznym, niezależnym od środowiska, warunków otoczenia, nauki.

Autor: Preply, korepetycje z angielskiego we Wrocławiu i innych miastach w Polsce. Zapraszamy!

Więcej w kategorii Edukacja

yui

Wózek dla dziecka – na co zwrócić uwagę kupując?

Wybór odpowiedniego wózka jest bardzo ważny. Taki sprzęt powinien być nie tylko ładny, odporny na zabrudzenia i wytrzymały, ale ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo naszemu maluchowi. Jaki wybrać wózek dla dziecka i na co zwrócić uwagę przy jego kupnie?