Dzielnica24.pl / Wydarzenia / Bezpieczny plac zabaw – czyli jaki?

Bezpieczny plac zabaw – czyli jaki?

30 października 2018

Plac zabaw to przestrzeń tworzona dla dzieci i z myślą o dzieciach. To miejsce, w którym powinny móc swobodnie i bezpiecznie się bawić. Na bezpieczeństwo konkretnego placu zabaw składa się wiele elementów, o które należy zadbać zarówno podczas projektowania i budowania placu zabaw, jak i już po oddaniu obiektu do użytku. Jakie to elementy i co kryje się pod hasłem „bezpieczny plac zabaw”?

Po pierwsze – dobry projekt

Projektowanie placu zabaw najlepiej powierzyć profesjonalistom, którzy będą potrafili zaproponować rozwiązania optymalnie dopasowane do wielkości terenu oraz naszego budżetu. Wysokiej jakości projekt będzie uwzględniał rozmaite potrzeby dzieci oraz wszystkie zasady bezpieczeństwa dotyczące m.in.: zastosowania odpowiedniej nawierzchni (płytki gumowe lub maty przerostowe, mające amortyzować ewentualne upadki), usytuowania konkretnych sprzętów i urządzeń na terenie placu zabaw (w tym zachowana odpowiednia odległość pomiędzy urządzeniami), wykonania odpowiedniego ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw w niezbędne elementy małej architektury (np. kosze na śmieci, które ułatwią utrzymanie czystości na placu zabaw). Budowa placów zabaw to, podobnie jak jego projektowanie, zadanie dla rzetelnych fachowców. To od ich pracy będzie zależało, czy bezpieczny projekt (na papierze) przerodzi się w bezpieczny plac zabaw (w realu).

place-zabaw-dla-przedszkoli.jpg

Po drugie – atesty i normy

Jakość urządzeń i sprzętów używanych na placach zabaw zależy przede wszystkim od jakości materiałów, z których zostały wykonane. Najczęściej stosowanymi do budowy poszczególnych elementów placów zabaw materiałami są: drewno, tworzywa sztuczne oraz stal. Wybrane materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych oraz połączone w sposób gwarantujący odpowiednią stabilność całym konstrukcjom. Gwarantem bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń i sprzętów są atesty, które powinny posiadać wszystkie budowle powstające na placach zabaw. Ponadto każdy plac zabaw powinien spełniać normy zawarte w regularnie aktualizowanej grupie norm PN-EN 1176, dotyczącej Wyposażenia placów zabaw i nawierzchni.

Po trzecie – regulamin

Plac zabaw jest miejscem, w którym dzieci powinny mieć możliwość swobodnej i niekontrolowanej przez dorosłych zabawy. Na placu zabaw można robić… wszystko, pod warunkiem jednak, że rodzaj zabawy i sposób użytkowania poszczególnych sprzętów i urządzeń jest zgodny z regulaminem danego placu zabaw. Ponadto sprzęty i urządzenia powinny być użytkowane w sposób opisany i pokazany w instrukcji. Obowiązkiem użytkowników placu zabaw jest zapoznanie się z regulaminem, jeszcze przed rozpoczęciem zabawy. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wspólne przeczytanie regulaminu, który zawiera treść pisaną oraz ikonografikę, dzięki której łatwiej będzie można wytłumaczyć dzieciom zasady, których należy przestrzegać podczas zabawy.

place-zabaw.jpg

Po czwarte – serwis i konserwacja

Nowopowstały, spełniający normy, atestowany plac zabaw pozwala na bezpieczną zabawę dzieciom w różnym wieku, o różnym poziomie zdolności motorycznych. Należy jednak pamiętać, że każdy plac zabaw wymaga dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji. Odpowiednio dobranym zabiegom konserwującym powinny podlegać zarówno nawierzchnia placu zabaw, jak i wszystkie urządzenia i sprzęty na nim zamontowane (w tym łączniki poszczególnych elementów). Za przeprowadzanie przeglądów, prac konserwatorskich oraz serwis urządzeń na placach zabawach odpowiedzialni są zarządcy terenu, na którym dany plac zabaw się znajduje. Do nich również należy dbałość o porządek – rozmaite zanieczyszczenia również mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania wybranych sprzętów i urządzeń.

Zarządca może oczywiście wyznaczyć administratora placu zabaw, który będzie sprawował pieczę nad terenem w jego imieniu. Dane kontaktowe zarządcy i/lub administratora powinny znajdować się w regulaminie placu zabaw. Wszelkie zauważone na placu usterki powinniśmy zgłaszać w pierwszej kolejności właśnie do zarządcy /administratora placu zabaw, z wyjątkiem sytuacji, w których usterka zagraża życiu lub zdrowiu dzieci – wówczas nie wahajmy się zgłosić sprawę bezpośrednio do straży miejskiej lub policji, która w odpowiedni sposób zabezpieczy miejsce.

Po piąte – bezpieczne użytkowanie

Wszystkie osoby odwiedzające plac zabaw, zarówno dorośli, jak i dzieci, powinni mieć świadomość, że bezpieczeństwo na placu zabaw zależy również od nich! To nasze odpowiedzialne zachowanie, przestrzeganie regulaminu oraz korzystanie z wszystkich elementów placu zabaw zgodnie z ich przeznaczeniem – przekłada się na tytułowy „bezpieczny plan zabaw”.

Tekst powstał we współpracy z Activeline, producentem bezpiecznych placów zabaw dla dzieci w różnym wieku i z różnymi potrzebami ruchowymi.

Więcej w kategorii Wydarzenia

taxi-katowice

Taxi Rondo Katowice – szybko, tanio, komfortowo

Katowice jako centrum dwumilionowej aglomeracji i jeden z najważniejszych węzłów transportowych w Polsce codziennie są świadkiem migracji tysięcy osób. Niestety odwiedzający Katowice często spotykają się z problemami transportowymi różnego typu.